I.E.S.

Od roku 1999 se věnujeme poskytování systematického vzdělávání odborníků v oblasti sociálních služeb, školských a zdravotnických zařízení nebo v jiných pomáhajících profesích. Zakládáme si na poskytování kvalitního vzdělávání v aktuálních tématech s ohledem na potřeby účastníků. Využíváme širokou lektorskou základnu složenou z odborníků v jednotlivých oblastech. Našimi kurzy prošlo již více než 5000 účastníků. Vzdělávací centrum i většina kurzů, které nabízíme, je akreditována u MPSV a MŠMT a nově zavádíme také akreditace MV ČR. Na přání zajišťujeme akreditaci kurzů u České asociace sester i dalších akreditačních autorit. Kromě nabídky otevřených kurzů rádi připravíme kurz na míru podle vašich potřeb.

Novinky

Přístup zaměřený na řešení v poradenství a koučinku

Přístup zaměřený na řešení v poradenství a koučinku Akreditovaný kurz v naší nabídce. Kurz je určen pro všechny, kteří se chtějí seznámit se systemickými přístupy v koučinku a poradenství. Důraz bude kladen především na konstruktivní spolupráci s klientem prostřednictvím Přístupu zaměřeného na řešení. Přihlášky a další info zde.

...více

Krizová intervence

Krizová intervence Základní kurz krizové intervence. Cílem kurzu je předání, upevnění, doplnění a nácvik základních postupů při krizové pomoci a orientace v problematice, seznámení účastníků s teoretickými základy, zásadami vedení rozhovoru a základními postupy při krizové pomoci v sociálních službách. Kurz s lektorkou Ivou Velkovou - přihlášky a další info zde Kurz s lektorem Ludvíkem Běťákem - přihlášky a další info zde  

...více

Aktuální kurzy