I.E.S.

Od roku 1999 se věnujeme poskytování systematického vzdělávání odborníků v oblasti sociálních služeb, školských a zdravotnických zařízení nebo v jiných pomáhajících profesích. Zakládáme si na poskytování kvalitního vzdělávání v aktuálních tématech s ohledem na potřeby účastníků. Využíváme širokou lektorskou základnu složenou z odborníků v jednotlivých oblastech. Našimi kurzy prošlo již více než 5000 účastníků. Vzdělávací centrum i většina kurzů, které nabízíme, je akreditována u MPSV a MŠMT a nově zavádíme také akreditace MV ČR. Na přání zajišťujeme akreditaci kurzů u České asociace sester i dalších akreditačních autorit. Kromě nabídky otevřených kurzů rádi připravíme kurz na míru podle vašich potřeb.

Novinky

Konference Patologické hráčství Brno 2016

Konference Patologické hráčství Brno 2016 Statutární město Brno ve splupráci se Společností Podané ruce o.p.s. a A.N.O. (Asociace nestátních organizací poskytujících adiktologické a sociální služby pro osoby ohrožené závislostním chováním) pořádá konferenci, která bude zaměřena na přenos dobré praxe v oblasti prevence, léčby a snižování škod souvisejících s patologickým hráčstvím a téma zodpovědného hraní a regulace hazardu. Aktivní účast přislíbili přední australští odborníci a díky dotaci od Magistrátu města Brna bude konference pro účastníky bezplatná. Více informací a přihlášky: zde

...více

Přístup zaměřený na řešení v poradenství a koučinku

Přístup zaměřený na řešení v poradenství a koučinku Akreditovaný kurz v naší nabídce. Kurz je určen pro všechny, kteří se chtějí seznámit se systemickými přístupy v koučinku a poradenství. Důraz bude kladen především na konstruktivní spolupráci s klientem prostřednictvím Přístupu zaměřeného na řešení. Přihlášky a další info zde.

...více

Aktuální kurzy