Rekonstrukce Terapeutické komunity Podcestný Mlýn

 

Projekt "Rekonstrukce Terapeutické komunity Podcestný Mlýn" je spolufinancován Evropskou unií

Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_039/0002181

Zdroj financování: Integrovaný regionální operační program

Termíny realizace: 23. 8. 2017 - 30. 6. 2019

Místo realizace: Jihočeský kraj

Cílem projektu je začlenění klientů Terapeutické komunity Podcestný Mlýn do společnosti a běžného života tak, aby se stali nezávislými osobami bez potřeby podpory sociálních služeb. Rekonstrukce umožní ubytování i rodičům s dětmi.

Popis projektu: Současné omezené ubytovací prostory pro klienty Terapeutické komunity Podcestný Mlýn budou přebudovány na moderní ubytování pro až 26 klientů. Díky zvýšení úrovně bydlení dojde k rozšíření cílové skupiny komunity i na rodiče s dětmi. Projekt bude probíhat v letech 2017-2019.

Výsledky: Po skončení rekonstrukce objektu bude Terapeutická komunita Podcestný Mlýn schopná postarat se až o 26 klientů (navýšení okamžité kapacity o 11 klientů) včetně rodičů s dětmi a pomoci jim navrátit se zpět do společnosti a k soběstačné existenci po absolvování léčby závislosti. 

Kontaktní osoba projektu

Mgr. Romana Vašátková
Tel.: +420 778 477 279
E-mail: vasatkova@podaneruce.cz

Společnost Podané ruce o.p.s.
Institut expertních služeb