Rozvoj drogové prevence v Afghánistánu

 

Společnost Podané ruce o.p.s. realizuje projekt Rozvoj drogové prevence v Afghánistánu, který je podpořen Českou rozvojovou agenturou a Ministerstvem zahraničních věcí České Republiky. 

Projekt momentálně běží 4. rokem od roku 2014

Projekt Rozvoj drogové prevence v Afghánistánu je zaměřen na pomoc místním afghánským a především kábulským nevládním neziskovým organizacím, které pracují s drogově závislými. Navazujeme zde na projekt z 2008-2009, kdy jsme spolupracovali s místní fakultní nemocnicí Mental Health Hospital. V současné době se soustředíme na program minimalizace rizik, jdeme cestou předávání know-how, mobilizace a školení místních pracovníků, především lékařů a sester, cílem je soběstačný harm reduction program v Kábulu. Projekt je podpořen v rámci zahraniční rozvojové spolupráce ČR. 

Původní zaměření projektu směrem k advokacii se v nestabilních podmínkách Afghánistánu ukázalo jako nedostatečné, a proto se již v průběhu 2015 vydal náš projekt směrem ke vzniku funkčních harm reduction služeb; advokační práce samozřejmě pokračuje dál, ale zároveň se klade důraz i na pohyb v terénu po „hotspotech“ Kábulu a přímou práci s drogovými uživateli.

Ukončovací fáze v roce 2017 spočívá především v předávání řízení vzniklého „Centre of Excellence for harm reduction and addiction“ místní NNO Madawe a hledání dalších finančních zdrojů, které by umožnily pokračování rozvoje služeb v příštích letech za samostatného vedení Madawou (s případnou podporou českých expertů). 

Fotogalerie: 

Afgh_2015_1.jpgAfgh_2015_2.jpgAfgh_2015_3.jpgAfgh_2015_4.jpgAfgh_2015_5.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentace projektu (výstupy 2014):