Seznam aktuálních kurzů

Název Termín Délka Míst Cena
únor, 2018
Vzdělávací kurz pro protidrogové koordinátory 22.2.2018 - 9.3.2018 40 hodin 10 4 200 Kč
Motivační rozhovory a práce s klientem - SPECIAL 28.2.2018 - 2.3.2018 20 hodin 8 4 400 Kč
březen, 2018
Kurz krizové intervence I s lektorkou Bohunkou Horskou 13.3.2018 - 14.3.2018 16 hodin 11 2 600 Kč
Základy asertivních dovedností v pomáhajících profesích 16.3.2018 8 hodin 14 1 350 Kč
Motivační rozhovory 22.3.2018 - 21.6.2018 48 hodin 0 7 800 Kč
Motivační rozhovory I. (Základní dovednosti) 22.3.2018 - 23.3.2018 16 hodin 12 2 600 Kč
Arteterapie 27.3.2018 - 29.3.2018 24 hodin 16 4 200 Kč
duben, 2018
Kurz krizové intervence I s lektorem Lukášem Carlosem Hrubým 5.4.2018 - 6.4.2018 16 hodin 16 2 600 Kč
Pohybová terapie pro pracovníky pomáhajících profesí 10.4.2018 - 12.4.2018 20 hodin 10 4 200 Kč
Manažerská komunikace pro vedoucí pracovníky I. 11.4.2018 8 hodin 11 1 350 Kč
Manažerská komunikace pro vedoucí pracovníky II. 12.4.2018 8 hodin 16 1 350 Kč
Case management v sociální práci 17.4.2018 - 18.4.2018 16 hodin 16 2 600 Kč
Prevence relapsu 19.4.2018 - 20.4.2018 16 hodin 13 2 600 Kč
Kurz krizové intervence II s lektorkou Bohunkou Horskou 25.4.2018 - 26.4.2018 16 hodin 14 2 600 Kč
květen, 2018
Možnosti práce s nespolupracujícím klientem 3.5.2018 - 4.5.2018 16 hodin 16 2 600 Kč
Základy systemické práce v poradenství a koučování 15.5.2018 - 16.5.2018 16 hodin 10 2 600 Kč
Úzkostné a psychosomatické poruchy u dětí a mladistvých 17.5.2018 - 18.5.2018 16 hodin 8 2 600 Kč
Motivační rozhovory II. (Principy motivačních rozhovorů) 24.5.2018 - 25.5.2018 16 hodin 9 2 600 Kč
Sandplaying 28.5.2018 - 29.5.2018 16 hodin 8 2 900 Kč
Alkoholismus a problematika kombinovaných závislostí 29.5.2018 8 hodin 16 1 350 Kč
červen, 2018
V pasti dluhů - jak pomoci klientovi v dluzích 11.6.2018 - 12.6.2018 16 hodin 16 2 600 Kč
Motivační rozhovory III. (Trénink dovedností, kazuistický seminář) 21.6.2018 - 22.6.2018 16 hodin 14 2 600 Kč
září, 2018
Základy etopedie a její využití v sociální práci 20.9.2018 - 21.9.2018 16 hodin 16 2 600 Kč
říjen, 2018
Motivační rozhovory I. (základní dovednosti) 25.10.2018 - 26.10.2018 16 hodin 15 2 600 Kč
listopad, 2018
Motivační rozhovory II. (Principy motivačních rozhovorů) 1.11.2018 - 2.11.2018 16 hodin 15 2 600 Kč
prosinec, 2018
Motivační rozhovory III. (Trénink dovedností, kazuistický seminář) 3.12.2018 - 4.12.2018 16 hodin 15 2 600 Kč

Seznam všech kurzů