Ergoterapie

Kurz je u MPSV akreditován pod názvem: Základy ergoterapie a její využití v sociálních službách


  • Termín kurzu:12.9.2018
  • Čas začátku:09:00
  • Místo konání:Institut expertních služeb, Hilleho 5, Brno-střed
  • Délka kurzu:8 hodin
  • Cena kurzu:1 350 Kč
  • Kapacita:15 míst
  • Volných:15 míst
  • Akreditace MPSV:2015/0840-PC/SP/PP
  • Cílové skupiny:sociální pracovníci v oblasti sociální prevence, sociální péče a sociálního poradenství; pracovníci v sociálních službách v oblasti sociální prevence, sociální péče a sociálního poradenství (včetně neformálních pečovatelů)

Charakteristika kurzu

Cílem vzdělávacího programu je seznámení s metodami práce ergoterapeuta, seznámení se se základními pojmy, rozdělením na medicinský a speciálně pedagogický přístup ke klientovi, uživateli služby. V průběhu kurzu se účastníci dovědí jak pracovat s klienty s různým druhem postižení individuální i skupinovou formou. Seznámí se s různými typy pomůcek, některé si sebezkušenostní formou osvojí.

 

Osnova

Ergoterapie v sociálních službách.          

Možnosti využití  ergoterapie jako léčebné metody a její význam v sociálních službách.

Ergoterapie jako léčebná metoda pro seniory a pro osoby s postižením.

Cílové skupina ergoterapie                                       

Ergoterapie v rámci rehabilitace klienta sociálních služeb                           

Přínosy využití ergoterapie v sociálních službách. Rozvoj hrubé a jemné motoriky, koordinace, citlivosti, výkonnosti, psychické, emocionální a sociální schopnosti.                   

Metody a techniky ergoterapie.             Lektoři kurzu

Mgr. Libor Graclík 
libor_graclik.jpg

Psychoterapeut, speciální pedagog a arteterapeut. Absolvent PdF MU v Brně, obor Speciální pedagogika a PdF JČU obor Arteterapeut, absolvent psychoterapeutického výcviku SUR a řady dalších kurzů.

Pracoval jako zástupce vedoucího Drogových služeb ve vězení, Sdružení Podané ruce, o.s. Působil jako odborný vychovatel Diagnostického ústavu pro mládež, ve středisku Help me.

Je předsedou občanského sdružení Educatio.Závazná registrace

Před vyplněním si prosím pozorně přečtěte organizační pokyny.

Základní informace

Váš titul (např. Mgr., DiS., Bc.)

např. sociální pracovník, pedagog, student

jak dlouhou máte praxi v souvislosti s Vaším pracovním zařazením (např. 5 let, 7 měsíců...)

kontaktní telefon na Vás (pro případ sdělení náhlých změn těsně před kurzem, nefunkční email apod.). Telefon zadejte ve formátu +420456321789, Slovensko: +421456321789.

Vaše emailová adresa, na kterou Vám potvrdíme přijetí přihlášky a budou zaslány bližší informace před konáním kurzu

(pokud chcete na uvedený e-mail získávat novinky o připravovaných kurzech, mimořádných slevách apod., zaškrtněte toto tlačítko)

Vaše poznámky či požadavky vztahující se ke kurzu (např. jako student bych chtěl požádat o studentskou slevu, uvedená praxe se vztahuje k době mého studia, nyní jsem nastoupila nově do zaměstnání, kde pracuji jako terénní pracovnice, fakturu prosím zašlete na tuto adresu: Jarní 5, která je odlišná od fakturační, předem děkuji)

Do poznámky prosíme uveďte také, zda chcete uplatnit některou z možných slev (viz organizační pokyny).

Fakturační údaje

pokud Vás na kurz vysílá Vaše organizace a bude jej za Vás hradit, ponechte zatrženou možnost. V případě, že se kurzu účastníte jako soukromá osoba, zaškrtněte prosím tlačítko Soukromě

název Vaší organizace s uvedením její právní formy (a.s., o.s., ...)

adresa sídla Vaší organizace, na kterou bude vystavena a zaslána faktura ke kurzu

IČ Vaší organizace

DIČ Vaší organizace (Pokud máte přiděleno)

kontaktní telefon do Vaší organizace pro případ řešení nesrovnalostí na faktuře apod. Telefon zadejte ve formátu +420456321789, Slovensko: +421456321789.

Vaše adresa, na kterou bude vystavena a zaslána faktura ke kurzu

Po odeslání přihlášky obdržíte e-mailem automaticky generované potvrzení o přijetí Vaší přihlášky. Pokud potvrzovací email do 24 hodin neobdržíte, kontaktuje nás.