Ergoterapie

Kurz je u MPSV akreditován pod názvem: Základy ergoterapie a její využití v sociálních službách


  • Termín kurzu:12.9.2018
  • Čas začátku:09:00
  • Místo konání:Institut expertních služeb, Hilleho 5, Brno-střed
  • Délka kurzu:8 hodin
  • Cena kurzu:1 350 Kč
  • Kapacita:15 míst
  • Volných:8 míst
  • Akreditace MPSV:2015/0840-PC/SP/PP
  • Cílové skupiny:sociální pracovníci v oblasti sociální prevence, sociální péče a sociálního poradenství; pracovníci v sociálních službách v oblasti sociální prevence, sociální péče a sociálního poradenství (včetně neformálních pečovatelů)

Charakteristika kurzu

Cílem vzdělávacího programu je seznámení s metodami práce ergoterapeuta, seznámení se se základními pojmy, rozdělením na medicinský a speciálně pedagogický přístup ke klientovi, uživateli služby. V průběhu kurzu se účastníci dovědí jak pracovat s klienty s různým druhem postižení individuální i skupinovou formou. Seznámí se s různými typy pomůcek, některé si sebezkušenostní formou osvojí.

 

Osnova

Ergoterapie v sociálních službách.          

Možnosti využití  ergoterapie jako léčebné metody a její význam v sociálních službách.

Ergoterapie jako léčebná metoda pro seniory a pro osoby s postižením.

Cílové skupina ergoterapie                                       

Ergoterapie v rámci rehabilitace klienta sociálních služeb                           

Přínosy využití ergoterapie v sociálních službách. Rozvoj hrubé a jemné motoriky, koordinace, citlivosti, výkonnosti, psychické, emocionální a sociální schopnosti.                   

Metody a techniky ergoterapie.             Lektoři kurzu

Mgr. Libor Graclík 
libor_graclik.jpg

Psychoterapeut, speciální pedagog a arteterapeut. Absolvent PdF MU v Brně, obor Speciální pedagogika a PdF JČU obor Arteterapeut, absolvent psychoterapeutického výcviku SUR a řady dalších kurzů.

Pracoval jako zástupce vedoucího Drogových služeb ve vězení, Sdružení Podané ruce, o.s. Působil jako odborný vychovatel Diagnostického ústavu pro mládež, ve středisku Help me.

Je předsedou občanského sdružení Educatio.