Etnická specifika Romů, metody a techniky práce s nimi

Kurz je určený pro pracovníky nízkoprahových klubů, volnočasových center, pedagogy a dobrovolníky pracující s romskou mládeži, kteří chtějí získat nové podněty a inspiraci pro práci s touto cílovou skupinou.


 • Termín kurzu:18.9.2017 - 19.9.2017
 • Čas začátku:09:00
 • Místo konání:Vzdělávací centrum I.E.S., Hilleho 5, Brno-střed
 • Délka kurzu:16 hodin
 • Cena kurzu:2 600 Kč
 • Kapacita:16 míst
 • Volných:7 míst
 • Akreditace MPSV:2015/1155-PC/SP/VP/PP
 • Akreditace MŠMT:30093/2014-1-816
 • Cílové skupiny:Akreditace MPSV pro - sociální pracovníci v oblasti sociální prevence, sociální péče a sociálního poradenství (včetně pracovníků na úřadech); pracovníci v sociálních službách v oblasti sociální prevence, sociální péče a sociálního poradenství (včetně neformálních pečovatelů) ; pracovníci v řídící funkci.

Charakteristika kurzu

Účastníci vzdělávacího programu získají znalosti o romské minoritě, zvycích, tradicích a fungování tradičních romských rodin a jejich hodnot. Dále nabydou poznatky o specifikách této cílové skupiny, o rozdílech v pojetí norem a hodnot mezi Romy a majoritní společností.
Získají kompetence a praktické zkušenosti, jak pomocí vhodných efektivních technik a metod pracovat s romskými dětmi a jejich rodiči, naučí se zvládat krizové situace, komunikovat a odolávat předsudkům.

Osnova

 • Úvod do problematiky - historie, tradice, rodinné vazby, hodnoty a motivy chování
 • Fungování tradiční romské rodiny ve srovnání s neromskou rodinou

 • Postavení Romů v dnešní společnosti
 • Fungování nízkoprahového klubu pro romské děti
 • Metody a techniky práce s romskými dětmi, příklady dobré praxe
 • Metody komunikace s rodinami romských dětí, příklady dobré praxe

 

 Lektoři kurzu

Mgr. Margita Rácová 
2014-06-09-13.53.32.jpg

Vystudovala Univerzitu Konstantina Filozofa v Nitře, obor sociální práce se zaměřením na romské společenství. Následně pracovala jako sociální pedagožka v neziskovém sektoru, v Muzeu romské kultury jako kurátorka a terénní sociální pracovnice ve Společenství Romů na Moravě. Momentálně pracuje ve společnosti Trialog, kde funguje jako asistentka pro pěstounské rodiny. Externě spolupracuje s Katedrou sociální pedagogiky PF MU Brno.