Motivační rozhovory a práce s klientem - SPECIAL

Jedná se o třetí část třífázového kurzu. Tuto část kurzu nelze absolvovat bez předcházející účasti na částech BASIC a FOCUS.

Kurz je akreditován u MPSV jako celek (60 hod) pod názvem Motivační rozhovory a práce s klientem na změně. (Toto je poslední kurz Motivační rozhovory - Special v dosavadní struktuře.)

Při přihlašování, prosím, uveďte do poznámky, ve kterém termínu jste se zúčastnili předcházejícího běhu FOCUS.

 


 • Termín kurzu:31.10.2018 - 2.11.2018
 • Čas začátku:10:00
 • Místo konání:Institut expertních služeb, Hilleho 5, Brno (dolní vzdělávací místnost)
 • Délka kurzu:20 hodin
 • Cena kurzu:4 400 Kč
 • Kapacita:20 míst
 • Volných:10 míst
 • Akreditace MPSV:2015/0963-PC/SP/PP
 • Cílové skupiny:Akreditace MPSV pro - sociální pracovníci v oblasti sociální prevence, sociální péče a sociálního poradenství; pracovníci v sociálních službách v oblasti sociální prevence, sociální péče a sociálního poradenství (včetně neformálních pečovatelů)

Kurz je postavený na třífázovém modelu výcviku v motivačních rozhovorech. Nejedná se o klasický kurz nebo seminář, ale o sebezkušenostní výcvik, který probíhá v jedné skupině ve třech setkáních rozdělených do doby 1 roku. Jednotlivé fáze výcviku se absolvují vždy v pořadí BASIC - FOCUS - SPECIAL. Cílem výcviku je naučit se a posléze zdokonalit a prohloubit techniku Motivačních rozhovorů založenou na zkušenostech irských adiktologických odborníků Johna Lundberga a Thomase Larkina (manager UISCE - Irish Government, development consultant, trainer).

Výcvik je oproti jiným kurzům více intenzivní. Jednotlivá cvičení vyžadují větší míru osobního zapojení, schopnost sebereflexe a vzájemného respektu vůči ostatním ve skupině a skupinovým tématům. 

 

Témata kurzu:

 • Techniky 3. fáze motivačních rozhovorů
 • Práce s odporem
 • Budování motivace
 • Práce s vlastními kazuistikami
 • Supervize vlastních případů
 • Shrnutí probraných témat, závěrečný test


Lektoři kurzu

Tomáš Nevrkla 
Nevrkla.jpg

Kontaktní centrum Vídeňská (Brno),  Společnost Podané ruce o.p.s. Absolvent sebezkušenostního výcviku a tříletého tréninku školitelů v oblasti: "Motivační rozhovory a základy supervize" (vedeného irskými odborníky J. Lundbergem a T. Larkinem).


Mgr. Monika Vaňková, Ph.D. 
vankova.jpg

Psycholožka a terapeutka. Příležitostně učí na katedře psychologie FF UK, je členkou Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP. Vystudovala FF UK, absolventka sbezkušenostního výcviku a tříletého tréninku školitelů v oblasti: "Motivační rozhovory a základy supervize" (vedeného irskými odborníky J. Lundbergem a T. Larkinem).Závazná registrace

Před vyplněním si prosím pozorně přečtěte organizační pokyny.

Základní informace

Váš titul (např. Mgr., DiS., Bc.)

např. sociální pracovník, pedagog, student

jak dlouhou máte praxi v souvislosti s Vaším pracovním zařazením (např. 5 let, 7 měsíců...)

kontaktní telefon na Vás (pro případ sdělení náhlých změn těsně před kurzem, nefunkční email apod.). Telefon zadejte ve formátu +420456321789, Slovensko: +421456321789.

Vaše emailová adresa, na kterou Vám potvrdíme přijetí přihlášky a budou zaslány bližší informace před konáním kurzu

(pokud chcete na uvedený e-mail získávat novinky o připravovaných kurzech, mimořádných slevách apod., zaškrtněte toto tlačítko)

Vaše poznámky či požadavky vztahující se ke kurzu (např. jako student bych chtěl požádat o studentskou slevu, uvedená praxe se vztahuje k době mého studia, nyní jsem nastoupila nově do zaměstnání, kde pracuji jako terénní pracovnice, fakturu prosím zašlete na tuto adresu: Jarní 5, která je odlišná od fakturační, předem děkuji)

Do poznámky prosíme uveďte také, zda chcete uplatnit některou z možných slev (viz organizační pokyny).

Fakturační údaje

pokud Vás na kurz vysílá Vaše organizace a bude jej za Vás hradit, ponechte zatrženou možnost. V případě, že se kurzu účastníte jako soukromá osoba, zaškrtněte prosím tlačítko Soukromě

název Vaší organizace s uvedením její právní formy (a.s., o.s., ...)

adresa sídla Vaší organizace, na kterou bude vystavena a zaslána faktura ke kurzu

IČ Vaší organizace

DIČ Vaší organizace (Pokud máte přiděleno)

kontaktní telefon do Vaší organizace pro případ řešení nesrovnalostí na faktuře apod. Telefon zadejte ve formátu +420456321789, Slovensko: +421456321789.

Vaše adresa, na kterou bude vystavena a zaslána faktura ke kurzu

Po odeslání přihlášky obdržíte e-mailem automaticky generované potvrzení o přijetí Vaší přihlášky. Pokud potvrzovací email do 24 hodin neobdržíte, kontaktuje nás.