Motivační rozhovory II. (Principy motivačních rozhovorů)

Kurz je akreditován u MPSV pod názvem: Úvod do problematiky motivačních rozhovorů 

Kurz je vhodný pro pracovníky v pomáhajících profesích, kteří již absolvovali Motivační rozhovory I. (základní dovednosti), nebo již základní komunikační dovednosti, práci se vztahem a hranicemi ovládají ze své praxe.

Podmínkou účasti na kurzu není absolvování předchozího kurzu Motivační rozhovory I. (základní dovednosti).


  • Termín kurzu:24.5.2018 - 25.5.2018
  • Čas začátku:10:00
  • Místo konání:Institut expertních služeb, Hilleho 5, Brno
  • Délka kurzu:16 hodin
  • Cena kurzu:2 600 Kč
  • Kapacita:16 míst
  • Volných:1 míst
  • Akreditace MPSV:2016/0098- PC/SP/VP/PP
  • Cílové skupiny:Akreditace MPSV pro - sociální pracovníci v oblasti sociální prevence, sociální péče a sociálního poradenství; pracovníci v sociálních službách v oblasti sociální prevence, sociální péče a sociálního poradenství (včetně neformálních pečovatelů); pracovníci v řídící funkci.

Vzdělávací program zprostředkovává frekventantům úvahy a filozofii motivačních intervencí a jejich základních konceptů. Vychází ze zkušeností irských adiktologických odborníků Johna Lundberga a Thomase Larkina (manager UISCE - Irish Government, development consultant, trainer). Nabízí rovněž komunikační techniky, které vedou klienta k zamýšlení se nad ambivalencemi, které mu brání k dosažení vysněných cílů. Kurz dále nabízí rozeznání adekvátního načasování intervencí dle sledování potřeb a možností klienta. Program vede frekventanta kurzu k rozeznání signálů změny a schopnosti je plně využít ke prospěchu klienta. Součástí kurzu je i nácvik motivačního kontraktování s klientem tak, aby definované cíle klient hladce zrealizoval.Lektoři kurzu

Bc. Martina Krištofová Sobihardová 
martina-001.jpg

 

Psychoterapeutka, arteterapeutka, poradenská pracovnice, zástupkyně vedoucího Terapeutické komunity Podcestný Mlýn, Společnosti Podané ruce o.p.s. Zaměřuje se na i individuální psychoterapii, skupinovou psychoterapii a motivační terapii. Absolventka VŠMU v Bratislavě obor Scénografie a oboru Psychologie a Arteterapie na PdF Jihočeské univerzity. Absolvovala řadu výcviků a vzdělávacích kurzů např. Výcvik Gestalt terapie, IGT Praha, Dlouhodobý výcvik motivačních rozhovorů vedený irskými odborníky Johna Lungberga a Thomase Larkina (manager UISC – Irish Goverment, development consultant, trainer). Pravidelná lektorská činnost od r. 2006.