Práce s motivací s dětskými a mladistvými klienty

Kurz rozšíří odbornou výbavu účastníků v oblasti motivace dětí a mladistvých s rizikovým chováním, situačního vedení, možných přístupu při práci se skupinou.


  • Termín kurzu:13.9.2018 - 14.9.2018
  • Čas začátku:09:00
  • Místo konání:Institut expertních služeb, Hilleho 5, Brno
  • Délka kurzu:16 hodin
  • Cena kurzu:2 600 Kč
  • Kapacita:15 míst
  • Volných:1 míst
  • Akreditace MPSV:A2018/0113-SP/PC/VP
  • Akreditace MŠMT:36406/2015-1-948

Cílem programu je přispět k rozvoji kompetencí pracovníků sociálních služeb specializujících se na práci s rizikovými dětmi a mládeží v oblasti vlastní motivace vedoucí ke snaze podporovat a motivovat klienta k pozitivním změnám chování a vzájemné spolupráci. Účastníci programu rozšíří svou odbornou výbavu v oblasti motivace osobnosti, situačního vedení, možných přístupu při práci se skupinou vedoucích k celkové pozitivní změně, budováním dobrých vztahů a efektivní, otevřené komunikaci. Základem programu a přínosem pro účastníky je naučit se „umění“ motivovat své klienty při osvojování nových znalostí, respektovat jejich potřeby, posílit jejich individuální aktivitu a předcházet situacím, které by motivaci snižovali.

Program je zaměřen i prakticky s možností vyzkoušet si konkrétní situace a jejich řešení v rámci modelových situací a zpětné vazby jako účinného nástroje motivace.

 

Osnova kurzu:

Vhled do tématu motivace mladistvého klienta a pracovníka sociálních služeb. Práce s myšlenkovou mapou. Abigail – hra o hodnotách. Divadlo fórum na téma motivace.

Zpětná vazba jako účinný nástroj motivace v kontextu sociálních služeb.

Osobnostní typy a jak je motivovat či nemotivovat. Test osobnostního typu. Modelové situace, sehrávky jednotlivých motivačních rozhovorů.

Řešení konfliktu při práci s dětskými a mladistvými klienty. Rozbor, praktické nástroje pro řešení konfliktu v kontextu sociální služby. Práce s emocemi. Obtížný člen skupiny.

Model Kids´Skills – řešení problému zaměřením na dovednost

Transakční analýza – Komunikační styly. OK – OK. Workshop.

Situační vedení v závislosti na zralosti skupiny a typu úkolu – tj. situační vedení jednotlivců a skupin (vysvětlení jednotlivých kvadrantů, vyzkoušení si modelových situací, rozbor a trénink zadávání úkolů a komunikace v jednotlivých typech situací)

Motivace dětského a mladistvého klienta a skupiny potřeb - poznávací, sociální, výkonové. Možné přístupy při práci se skupinou – naplňování jednotlivých potřeb, příklady z praxe v kontextu sociálních služeb. Balintovská skupina.Lektoři kurzu

Mgr. Hana Oravcová 
Oravcova-Hanka.png

Lektorka, supervizorka, sociální pracovnice, arteterapeutka. Koordinátorka programu Sociální asistence a poradenství a náhradní rodinné péče pro STŘED, z. ú. Třebíč. Absolventka Jihočeské univerzity, TF v oboru Etika v sociální práci, Psychologie v sociální práci a PF v oboru Arteterapie. Absolventka komplexního výcviku v terapii a poradenství zaměřeném na řešení, Dalet Olomouc.

 


Mgr. Jan Veselý, PhD. 
Jan-Vesely.jpg

Vedoucí Centra prevence v Brně, Společnosti Podané ruce o.p.s., dramaterapeut, tvůrce edukativních preventivních programů pro žáky a učitele, lektor teambuidingových aktivit a zážitkové pedagogiky, producent výchovně-vzdělávacích dokumentárních filmů s edukativní a sociální tematikou. 

Absolvent DF JAMU Brno – obor dramatická výchova, UK Bratislava - obor pedagogika. Externí lektor na PdF UP Olomouc a PdF MU Brno. Člen Asociace dramaterapeutu ČR, Praha a místopředseda sekce primární prevence A.N.O. Praha. Absolvent dlouhodobých výcviků Dramaterapie – George Ball, Sue Jennings, Fay Prendergast, Michael Reissman. Účastník výcviku Na řešení zaměřená supervize a koučování (DALET).Závazná registrace

Před vyplněním si prosím pozorně přečtěte organizační pokyny.

Základní informace

Váš titul (např. Mgr., DiS., Bc.)

např. sociální pracovník, pedagog, student

jak dlouhou máte praxi v souvislosti s Vaším pracovním zařazením (např. 5 let, 7 měsíců...)

kontaktní telefon na Vás (pro případ sdělení náhlých změn těsně před kurzem, nefunkční email apod.). Telefon zadejte ve formátu +420456321789, Slovensko: +421456321789.

Vaše emailová adresa, na kterou Vám potvrdíme přijetí přihlášky a budou zaslány bližší informace před konáním kurzu

(pokud chcete na uvedený e-mail získávat novinky o připravovaných kurzech, mimořádných slevách apod., zaškrtněte toto tlačítko)

Vaše poznámky či požadavky vztahující se ke kurzu (např. jako student bych chtěl požádat o studentskou slevu, uvedená praxe se vztahuje k době mého studia, nyní jsem nastoupila nově do zaměstnání, kde pracuji jako terénní pracovnice, fakturu prosím zašlete na tuto adresu: Jarní 5, která je odlišná od fakturační, předem děkuji)

Do poznámky prosíme uveďte také, zda chcete uplatnit některou z možných slev (viz organizační pokyny).

Fakturační údaje

pokud Vás na kurz vysílá Vaše organizace a bude jej za Vás hradit, ponechte zatrženou možnost. V případě, že se kurzu účastníte jako soukromá osoba, zaškrtněte prosím tlačítko Soukromě

název Vaší organizace s uvedením její právní formy (a.s., o.s., ...)

adresa sídla Vaší organizace, na kterou bude vystavena a zaslána faktura ke kurzu

IČ Vaší organizace

DIČ Vaší organizace (Pokud máte přiděleno)

kontaktní telefon do Vaší organizace pro případ řešení nesrovnalostí na faktuře apod. Telefon zadejte ve formátu +420456321789, Slovensko: +421456321789.

Vaše adresa, na kterou bude vystavena a zaslána faktura ke kurzu

Po odeslání přihlášky obdržíte e-mailem automaticky generované potvrzení o přijetí Vaší přihlášky. Pokud potvrzovací email do 24 hodin neobdržíte, kontaktuje nás.