Sandplaying II.

Kurz zaměřený na využití herního pískoviště v poradenství s dětmi i dospělými.

Kurz je akreditován u MPSV pod názvem: Sandplaying II. (využití herního pískoviště v poradenství s dětmi i dospělými)


  • Termín kurzu:14.9.2017 - 15.9.2017
  • Čas začátku:10:00
  • Místo konání:Vzdělávací centrum I.E.S., Hilleho 5, Brno-střed
  • Délka kurzu:16 hodin
  • Cena kurzu:2 600 Kč
  • Kapacita:15 míst
  • Volných:10 míst
  • Akreditace MPSV:2016/0857-SP
  • Akreditace MŠMT:32709/2016-2-978
  • Cílové skupiny:Akreditace MPSV pro - sociální pracovníci v oblasti sociální prevence, sociální péče a sociálního poradenství

Tento kurz je určen pro absolventy kurzu "Sandplaying I. – možnosti využití herního pískoviště v poradenství s dětmi i dospělými", jako navazující seminář, rozšiřující možnosti práce s pískovištěm v poradenském procesu s dětmi a dospělými. Cílem vzdělávacího programu je seznámení účastníků s dalšími možnostmi využití herního pískoviště jako možného prostředku komunikace při práci s klienty v sociálních službách. Zaměříme pozornost specificky na téma vývoje poradenského procesu, jeho jednotlivé fáze a využití pískoviště v rámci nich. Těmito fázemi jsou ve stručnosti fáze sebepoznávání, budování sebepodpory, práce s emocemi, sebevýživa a experimentování s chováním. V každé této fázi můžeme pískoviště využít různými způsoby a na to se na semináři zaměříme. V závěru si i ujasníme blíže, jak můžeme v rámci Sandplaying aplikovat znalosti z neurobiologie.

Herní pískoviště je jedním z možných nástrojů, jak navázat kontakt s klientem v poradenství, získat o něm diagnosticky hodnotné informace a působit ve směru náhledu, přijetí či změny toho, co je potřebné. V rámci herního pískoviště dítě (rodina, dospělý) zobrazuje svůj aktuální vnitřní svět a my se tak můžeme společně přiblížit jeho momentálním potřebám, zájmům, emocím, myšlenkám, nahlédneme více do jeho vztahů, představ o sobě a druhých, o světě. Herní pískoviště tvoří samotné přenosné pískoviště s pískem a množstvím postaviček a figurek, ze kterých můžeme stavět, tvořit, jde tedy o konkrétní, hmatatelný a velmi názorný obraz, se kterým můžeme pohybovat, experimentovat, měnit jej, sledovat jeho vývoj v čase. Program obsahuje část teoretickou i praktickou, nácvikovou i sebezkušenostní.

Cílem kurzu není terapie a sebezkušenost. Program je zaměřen na rozvoj vlastních dovedností v oblasti výchovně-poradenské práce s klienty. Kurz rozšíří a doplní informace i praktické dovednosti programu Sandplaying I. v rámci poradenské praxe pro zaměstnance v pomáhajících profesích (sociálních službách, školství či lékařství), osoby pečující o osobu blízkou, ale také pro veškeré zájemce o danou problematiku.Lektoři kurzu

Mgr. Alena Vávrová 
2216249.png

Psycholožka a psychoterapeutka pro děti a dospělé, trenérka v Institutu pro výcvik v Gestalt terapii v Praze, dlouhá léta se orientovala na práci s dětmi z rodin se závislostí, vedla skupinovou a individuální terapii dětí a dospělých, v současnosti má soukromou praxi pro děti a rodiny v Praze. Sandplaying se naučila používat od Christine Stevens (Anglie) a Felicia Carroll (USA) – Gestalt terapeutický přístup a Madeleine De Little (Kanada) – přístup V. Satirové a je jejím každodenním oblíbeným nástrojem při práci s dětmi, dospělými i rodinami.