Pohybová terapie pro pracovníky pomáhajících profesí

Kurz je určen pro pracovníky pomáhajících profesí s cílem uplatnění  prvků pohybové terapie při práci s různými cílovými skupinami klientů.

Doporučujeme vzít si vhodné a pohodlné oblečení.

Vzdělávací program je garantován Asociací tanečně pohybové terapie ČR - TANTER pod č. WS1/2016

 


obrázek kurzu Pohybová terapie pro pracovníky pomáhajících profesí
 • Termín kurzu:10.4.2018 - 12.4.2018
 • Čas začátku:09:00
 • Místo konání:Institut expertních služeb, Hilleho 5, Brno
 • Délka kurzu:20 hodin
 • Cena kurzu:4 200 Kč
 • Kapacita:10 míst
 • Volných:10 míst
 • Akreditace MPSV:2014/1197-PC/SP/VP/PP
 • Cílové skupiny:Akreditace MPSV pro - sociální pracovníci v oblasti sociální prevence, sociální péče a sociálního poradenství (včetně pracovníků na úřadech); pracovníci v sociálních službách v oblasti sociální prevence, sociální péče a sociálního poradenství (včetně neformálních pečovatelů); pracovníci v řídící funkci. Akreditace MŠMT pro speciální pedagogy a psycholog.

Charakteristika kurzu

Cílem kurzu je seznámit účastníky se základy dvou metod pohybové terapie - tanečně pohybové a koncentrativně pohybové terapie, a to jak teoreticky, tak především prakticky, sebezkušenostně.

Pohybová terapie vychází z principu, že mezi pohybem a emocemi je vztah. Tělo je využíváno jako expresivní prostředek s jasným vztahem k právě probíhajícím myšlenkám a pocitům. Jedním z cílů taneční a pohybové terapie je najít tento vztah a porozumět mu.

Cílem programu není poskytovat účastníkům terapii ani sebe-zkušenostní výcvik. Kurz může posloužit jako stručné úvodní seznámení s oborem.  Vzdělávací program nenahrazuje komplexní psychoterapeutické vzdělání v tanečně pohybové terapii a absolvování workshopu tedy neopravňuje k výkonu tanečně pohybové terapie.

 

Osnova kurzu

 • Úvod do problematiky
 • „ochutnávka“  různých přístupů a technik práce s tělem
 • Tanečně pohybová terapie
 • Labanova analýza pohybu
 • Koncentrativní pohybová terapie
 • Aktivní imaginace v pohybu
 • Body – Mind Centering
 • Tělesně – skupinová práce
 • Reflexe, sebezkušenost, závěr


Lektoři kurzu

Bc. Olga Šustrová 
Skvarilova.jpg

Vedoucí Drogových služeb ve vězení a následné péče Společnosti Podané ruce, o.p.s.;  praxe s uživateli drog od roku 1993; speciální pedagog – etoped  (UP Olomouc 1999), terapeut (SUR 1996), taneční terapeut (tříletý výcvik TPT  byl realizován v Praze v letech 1997 - 1999 pod záštitou ADTA USA - American Dance Therapy Association, veden americkými lektorkami  Dr. Miriam Roskin Berger a Dr. Judith Bunney); frekventantka výcviku Koncentrativní pohybové terapie, SK.Závazná registrace

Před vyplněním si prosím pozorně přečtěte organizační pokyny.

Základní informace

Váš titul (např. Mgr., DiS., Bc.)

např. sociální pracovník, pedagog, student

jak dlouhou máte praxi v souvislosti s Vaším pracovním zařazením (např. 5 let, 7 měsíců...)

kontaktní telefon na Vás (pro případ sdělení náhlých změn těsně před kurzem, nefunkční email apod.). Telefon zadejte ve formátu +420456321789, Slovensko: +421456321789.

Vaše emailová adresa, na kterou Vám potvrdíme přijetí přihlášky a budou zaslány bližší informace před konáním kurzu

(pokud chcete na uvedený e-mail získávat novinky o připravovaných kurzech, mimořádných slevách apod., zaškrtněte toto tlačítko)

Vaše poznámky či požadavky vztahující se ke kurzu (např. jako student bych chtěl požádat o studentskou slevu, uvedená praxe se vztahuje k době mého studia, nyní jsem nastoupila nově do zaměstnání, kde pracuji jako terénní pracovnice, fakturu prosím zašlete na tuto adresu: Jarní 5, která je odlišná od fakturační, předem děkuji)

Do poznámky prosíme uveďte také, zda chcete uplatnit některou z možných slev (viz organizační pokyny).

Fakturační údaje

pokud Vás na kurz vysílá Vaše organizace a bude jej za Vás hradit, ponechte zatrženou možnost. V případě, že se kurzu účastníte jako soukromá osoba, zaškrtněte prosím tlačítko Soukromě

název Vaší organizace s uvedením její právní formy (a.s., o.s., ...)

adresa sídla Vaší organizace, na kterou bude vystavena a zaslána faktura ke kurzu

IČ Vaší organizace

DIČ Vaší organizace (Pokud máte přiděleno)

kontaktní telefon do Vaší organizace pro případ řešení nesrovnalostí na faktuře apod. Telefon zadejte ve formátu +420456321789, Slovensko: +421456321789.

Vaše adresa, na kterou bude vystavena a zaslána faktura ke kurzu

Po odeslání přihlášky obdržíte e-mailem automaticky generované potvrzení o přijetí Vaší přihlášky. Pokud potvrzovací email do 24 hodin neobdržíte, kontaktuje nás.