Pohybová terapie pro pracovníky pomáhajících profesí

Kurz je určen pro pracovníky pomáhajících profesí s cílem uplatnění  prvků pohybové terapie při práci s různými cílovými skupinami klientů.

Kurz je akreditován u MŠMT pod názvem: Možnosti využití pohybové terapie v poradenské praxi.

Doporučujeme vzít si vhodné a pohodlné oblečení.

Vzdělávací program je garantován Asociací tanečně pohybové terapie ČR - TANTER pod č. WS1/2016

 


obrázek kurzu Pohybová terapie pro pracovníky pomáhajících profesí
 • Termín kurzu:10.4.2018 - 12.4.2018
 • Čas začátku:09:00
 • Místo konání:Institut expertních služeb, Hilleho 5, Brno
 • Délka kurzu:20 hodin
 • Cena kurzu:3 800 Kč
 • Kapacita:12 míst
 • Volných:7 míst
 • Akreditace MPSV:2014/1197-PC/SP/VP/PP
 • Akreditace MŠMT:16227/2015-1-553
 • Cílové skupiny:Akreditace MPSV pro - sociální pracovníci v oblasti sociální prevence, sociální péče a sociálního poradenství (včetně pracovníků na úřadech); pracovníci v sociálních službách v oblasti sociální prevence, sociální péče a sociálního poradenství (včetně neformálních pečovatelů); pracovníci v řídící funkci. Akreditace MŠMT pro speciální pedagogy a psycholog.

Charakteristika kurzu

Cílem kurzu je seznámit účastníky se základy dvou metod pohybové terapie - tanečně pohybové a koncentrativně pohybové terapie, a to jak teoreticky, tak především prakticky, sebezkušenostně.

Pohybová terapie vychází z principu, že mezi pohybem a emocemi je vztah. Tělo je využíváno jako expresivní prostředek s jasným vztahem k právě probíhajícím myšlenkám a pocitům. Jedním z cílů taneční a pohybové terapie je najít tento vztah a porozumět mu.

Cílem programu není poskytovat účastníkům terapii ani sebe-zkušenostní výcvik. Kurz může posloužit jako stručné úvodní seznámení s oborem.  Vzdělávací program nenahrazuje komplexní psychoterapeutické vzdělání v tanečně pohybové terapii a absolvování workshopu tedy neopravňuje k výkonu tanečně pohybové terapie.

 

Osnova kurzu

 • Úvod do problematiky
 • „ochutnávka“  různých přístupů a technik práce s tělem
 • Tanečně pohybová terapie
 • Labanova analýza pohybu
 • Koncentrativní pohybová terapie
 • Aktivní imaginace v pohybu
 • Body – Mind Centering
 • Tělesně – skupinová práce
 • Reflexe, sebezkušenost, závěr


Lektoři kurzu

Bc. Olga Šustrová 
Skvarilova.jpg

Vedoucí Drogových služeb ve vězení a následné péče Společnosti Podané ruce, o.p.s.;  praxe s uživateli drog od roku 1993; speciální pedagog – etoped  (UP Olomouc 1999), terapeut (SUR 1996), taneční terapeut (tříletý výcvik TPT  byl realizován v Praze v letech 1997 - 1999 pod záštitou ADTA USA - American Dance Therapy Association, veden americkými lektorkami  Dr. Miriam Roskin Berger a Dr. Judith Bunney); frekventantka výcviku Koncentrativní pohybové terapie, SK.