Úzkostné a psychosomatické poruchy u dětí a mladistvých

Kurz je zaměřen na seznámení se základními diagnostickými a poradenskými přístupy k úzkostným a psychosomatickým projevům u dětí a adolescentů. 


  • Termín kurzu:17.5.2018 - 18.5.2018
  • Čas začátku:09:00
  • Místo konání:Institut expertních služeb, Hilleho 5, Brno
  • Délka kurzu:16 hodin
  • Cena kurzu:2 600 Kč
  • Kapacita:16 míst
  • Volných:4 míst
  • Akreditace MPSV:A2017/0401-SP/PC/VP
  • Akreditace MŠMT:22698/2017-1-979

Cílem kurzu je orientace v základní problematice poradenské práce s dítětem (adolescentem) s úzkostnými či psychosomatickými projevy a jeho rodinou, seznámení účastníků s teoretickými základy, zásadami vhodného navázání kontaktu s klientem, nastavení settingu a plánování intervence s ohledem na vývojové potřeby dítěte (resp. adolescenta) a jeho specifické projevy.

Důraz je kladen zejména na motivaci klienta a jeho rodiny, nastavení bezpečného a zároveň pevného rámce poradenství a seznámí se s možnostmi a limity této práce.

Kurz kombinuje teoretický výklad s praktickými ukázkami z poradenské praxe. Je vhodný jak pro sociální pracovníky v jejich poradenské práci, tak i pro pracovníky v sociálních službách, kterým zorientování se v dané problematice a porozumění úzkostným projevům u dětí pomůže v jejich každodenním kontaktu s cílovou skupinou. Lektoři kurzu

PhDr. Táňa Fikarová PhD. 
fikarova.jpg

Psychologickou praxi provozuji od roku 2010. Vystudovala jsem jednooborovou psychologii. Po dobu 5 let jsem pracovala jako psycholožka ve Fakultní nemocnici u sv. Anny a Fakultní nemocnici Brno.

Zde jsem získala zkušenosti s poradenstvím a psychoterapií dětí i dospělých. Dlouhodobě se věnuji studiu a výuce diagnostiky (zejména projektivních metod). Aktuálně pracuji jako odborná asistentka na Pedagogické fakultě MU a externě spolupracuji s FSS MU, jako supervizor projektivních psychodiagnostických metod spolupracuji s Psychiatrickou nemocnicí Havlíčkův Brod. Rovněž poskytuji supervizi kolegům v oblasti psychodiagnostiky.

 


Mgr. Kateřina Ingrová 
ingrova.jpg

Lektorka a terapeutka. Zkušenosti s psychodiagnostikou, poradenstvím a psychoterapií získala v uprchlickém zařízení MV ČR Zastávka, Pedagogicko-psychologické poradně v Břeclavi a Fakultní nemocnici Brno, kde působí dosud. Ve své práci se dlouhodobě věnuje zejména péči o klienty s psychosomatickými obtížemi. Externě spolupracuje s FSpS MU.