Základy první pomoci

Kurz seznámí účastníky se základy poskytování neodkladné laické první pomoci v reálných situacích.

 


 • Termín kurzu:7.3.2018
 • Čas začátku:13:30
 • Místo konání:Institut expertních služeb, Hilleho 5, Brno
 • Délka kurzu:4 hodin
 • Cena kurzu:700 Kč
 • Kapacita:16 míst
 • Volných:15 míst
 • Akreditace MPSV:bez akreditace

Vzdělávací program poskytne účastníkům základní informace o problematice poskytování první pomoci, seznámí je se základy neodkladné laické pomoci v reálné situaci - od zlomenin až po infarktové stavy. Účastníci si například vyzkouší, jak zastavit krvácení, jak polohovat ruce při resuscitaci a další manévry užívané v první pomoci. Kurz se skládá ze dvou částí – teoretické a praktické doplněné o simulované situace, díky nim budete schopni rizikové situace lépe rozeznat a výuka první pomoci bude zábavnější a interaktivnější. Účastnívi absolvují tři simulované situace, ve kterých si otestují své nabyté znalosti. Kurz je určen nejen pracovníkům pomáhajících profesí, ale všem kteří si chtějí osvojit základy první pomoci.

Teoretická část

 1. Bezvědomí neznámého původu
 2. Kardiopulmonální resuscitace
 3. Mdloba
 4. Šokové stavy
 5. Infarkt
 6. Cévní mozková příhoda
 7. Akutní stavy nemocných s cukrovkou
 8. Alergická reakce
 9. Vdechnutí cizího tělesa
 10. Epilepsie
 11. Úraz elektrickým proudem
 12. Podchlazení
 13. Popáleniny
 14. Poleptání
 15. Autonehoda

Praktická část

 1. Zástava krvácení
 2. Kardiopulmonální resuscitace
 3. Amputace
 4. Anafylaxe
 5. Vdechnutí cizího tělesa
 6. Stabilizovaná poloha
 7. Autonehoda, autolékárnička
 8. Zlomeniny, vykloubení
 9. 3 Simulované situace


Lektoři kurzu

Petr Štach 
Petr-Stach-foto-upravene.png

4. ročník všeobecného lékařství LF MUNI, lektor společnosti Učíme první pomoc.

 


Lucie  Täuberová 
Lucka-Tauberova-foto.jpg

4. ročník všeobecného lékařství LF MUNI, lektorka společnosti Učíme první pomoc.

 

 Závazná registrace

Před vyplněním si prosím pozorně přečtěte organizační pokyny.

Základní informace

Váš titul (např. Mgr., DiS., Bc.)

např. sociální pracovník, pedagog, student

jak dlouhou máte praxi v souvislosti s Vaším pracovním zařazením (např. 5 let, 7 měsíců...)

kontaktní telefon na Vás (pro případ sdělení náhlých změn těsně před kurzem, nefunkční email apod.). Telefon zadejte ve formátu +420456321789, Slovensko: +421456321789.

Vaše emailová adresa, na kterou Vám potvrdíme přijetí přihlášky a budou zaslány bližší informace před konáním kurzu

(pokud chcete na uvedený e-mail získávat novinky o připravovaných kurzech, mimořádných slevách apod., zaškrtněte toto tlačítko)

Vaše poznámky či požadavky vztahující se ke kurzu (např. jako student bych chtěl požádat o studentskou slevu, uvedená praxe se vztahuje k době mého studia, nyní jsem nastoupila nově do zaměstnání, kde pracuji jako terénní pracovnice, fakturu prosím zašlete na tuto adresu: Jarní 5, která je odlišná od fakturační, předem děkuji)

Do poznámky prosíme uveďte také, zda chcete uplatnit některou z možných slev (viz organizační pokyny).

Fakturační údaje

pokud Vás na kurz vysílá Vaše organizace a bude jej za Vás hradit, ponechte zatrženou možnost. V případě, že se kurzu účastníte jako soukromá osoba, zaškrtněte prosím tlačítko Soukromě

název Vaší organizace s uvedením její právní formy (a.s., o.s., ...)

adresa sídla Vaší organizace, na kterou bude vystavena a zaslána faktura ke kurzu

IČ Vaší organizace

DIČ Vaší organizace (Pokud máte přiděleno)

kontaktní telefon do Vaší organizace pro případ řešení nesrovnalostí na faktuře apod. Telefon zadejte ve formátu +420456321789, Slovensko: +421456321789.

Vaše adresa, na kterou bude vystavena a zaslána faktura ke kurzu

Po odeslání přihlášky obdržíte e-mailem automaticky generované potvrzení o přijetí Vaší přihlášky. Pokud potvrzovací email do 24 hodin neobdržíte, kontaktuje nás.