Základy první pomoci

Kurz seznámí účastníky se základy poskytování neodkladné laické první pomoci v reálných situacích.

 


 • Termín kurzu:7.3.2018
 • Čas začátku:13:30
 • Místo konání:Institut expertních služeb, Hilleho 5, Brno
 • Délka kurzu:4 hodin
 • Cena kurzu:700 Kč
 • Kapacita:16 míst
 • Volných:8 míst
 • Akreditace MPSV:bez akreditace

Vzdělávací program poskytne účastníkům základní informace o problematice poskytování první pomoci, seznámí je se základy neodkladné laické pomoci v reálné situaci - od zlomenin až po infarktové stavy. Účastníci si například vyzkouší, jak zastavit krvácení, jak polohovat ruce při resuscitaci a další manévry užívané v první pomoci. Kurz se skládá ze dvou částí – teoretické a praktické doplněné o simulované situace, díky nim budete schopni rizikové situace lépe rozeznat a výuka první pomoci bude zábavnější a interaktivnější. Účastnívi absolvují tři simulované situace, ve kterých si otestují své nabyté znalosti. Kurz je určen nejen pracovníkům pomáhajících profesí, ale všem kteří si chtějí osvojit základy první pomoci.

Teoretická část

 1. Bezvědomí neznámého původu
 2. Kardiopulmonální resuscitace
 3. Mdloba
 4. Šokové stavy
 5. Infarkt
 6. Cévní mozková příhoda
 7. Akutní stavy nemocných s cukrovkou
 8. Alergická reakce
 9. Vdechnutí cizího tělesa
 10. Epilepsie
 11. Úraz elektrickým proudem
 12. Podchlazení
 13. Popáleniny
 14. Poleptání
 15. Autonehoda

Praktická část

 1. Zástava krvácení
 2. Kardiopulmonální resuscitace
 3. Amputace
 4. Anafylaxe
 5. Vdechnutí cizího tělesa
 6. Stabilizovaná poloha
 7. Autonehoda, autolékárnička
 8. Zlomeniny, vykloubení
 9. 3 Simulované situace


Lektoři kurzu

Petr Štach 
Petr-Stach-foto-upravene.png

4. ročník všeobecného lékařství LF MUNI, lektor společnosti Učíme první pomoc.

 


Lucie  Täuberová 
Lucka-Tauberova-foto.jpg

4. ročník všeobecného lékařství LF MUNI, lektorka společnosti Učíme první pomoc.