Náš tým

Bc. Martin Boxan 

Martin Boxan

ředitel centra, projektový manažer/head of center and project manager
Vystudoval FSS MU v Brně v oborech psychologie/sociální politika a sociální práce. Absolvent komplexního programu Systemická supervize a koučování v Institutu Hermés. V letech 2003 - 2008 se věnoval sociální práci s osobami ohroženými závislostmi a lidmi bez domova. Na současné pozici působí od roku 2008.

Profesně se zaměřuje především na organizační rozvoj, projektový management a systemické přístupy v koučinku, supervizi a poradenství. 

tel.: +420 777 916 277, email: boxan@podaneruce.cz


Mgr. Klára Šmídová 

Klára Šmídová

koordinátorka vzdělávacích aktivit/coordinator of educational programs

Vystudovala sociální politiku a sociální práci na Fakultě sociálních studií v Brně. Dlouhodobě se zabývala problematikou integrace zdravotně postižených osob na trh práce, několik let učila na Masarykově univerzitě a následně na Ostravské univerzitě. V posledních letech se věnovala převážně projektovému managementu. Součástí týmu vzdělávacího centra se stala v lednu 2016 a věnuje se realizaci vzdělávacích kurzů pro odborníky nejen z řad pomáhajících profesí.

tel.: +420 777 916 259, email: ies@podaneruce.cz


Mgr. Romana Vašátková 

projektová manažerka/project manager

Věnuje se projektu Rozvoj drogové prevence v Afghánistánu, který je podpořen Českou rozvojovou agenturou a Ministerstvem zahraničních věcí České Republiky.

tel.: +420 778 477 279, email: vasatkova@podaneruce.cz


Ing. Miriam Veselá 

Miriam Veselá

koordinátorka vzdělávacích aktivit/coordinator of educational programs

Koordinátorka kurzů "na klíč" a akreditačních řízení.

 

 

tel.: +420 774 991 623, email: vesela@podaneruce.cz